Firma
Hotele Gorzelanny
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa
Pokrzywna 76, 48-267 Jarnołtówek
NIP: 7532437273Zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe nr 3.4/1/5/2017, z dnia: 10.05.2017r.

Dotyczy: wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonania robót budowlanych dotyczących termomodernizacji ośrodka wypoczynkowego "Chrobry"

Pobierz
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3.4/1/5/2017, z dnia: 10.05.2017r. - część opisowa

Pobierz
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3.4/1/5/2017, z dnia: 10.05.2017r. - rysunki

Pobierz
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3.4/1/5/2017, z dnia: 10.05.2017r.

Pobierz
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 3.4/1/5/2017, z dnia: 10.05.2017r.

Pobierz
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 3.4/1/5/2017, z dnia: 10.05.2017r.

Pobierz
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 3.4/1/5/2017, z dnia: 10.05.2017r.

Pobierz