Budowa innowacyjnego centrum wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez Hotele Gorzelanny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w DźwirzynieWartość projektu: 10 207 552,53 zł
Dofinansowanie: 3 999 741,99 zł

Przedmiotem projektu jest budowa innowacyjnego centrum wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dźwirzynie, w gminie Kołobrzeg. Zakres rzeczowy projektu obejmuje prace budowlane związane z modernizacją i przebudową części obiektu pod centrum wodne, zagospodarowanie terenu, zakup środków trwałych oraz oprogramowania. Szczegółowy zakres prac został określony w sekcji G.1.2 wniosku o dofinansowanie. Zakłada się, że projekt będzie realizowany w ramach jednego kompleksowego etapu. Sposób wdrażania: Wnioskodawca zamierza realizować projekt samodzielnie, nie występuje partnerstwo.

Cel projektu: Zwiększenie innowacyjności firmy oraz wzmocnienie konkurencyjności poprzez budowę innowacyjnego centrum wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Beneficjent: Hotele Gorzelanny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie: 1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego