Firma
Hotele Gorzelanny
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa
Pokrzywna 76, 48-267 Jarnołtówek
NIP: 7532437273Zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe nr 10.1.2./1/3/2017 z dnia 17.03.2017

Dotyczy: wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonania robót budowlanych stan "pod klucz"

Pobierz
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 10.1.2/1/3/2017 z dnia 17.03.2017

Pobierz
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 10.1.2/1/3/2017 z dnia 17.03.2017

Pobierz
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 10.1.2/1/3/2017 z dnia 17.03.2017

Pobierz
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 10.1.2/1/3/2017 z dnia 17.03.2017

Pobierz