Slide background
Slide background
Slide background

VODNÍ ZAHRADA
Vážení návštěvníci, zveme vás do první Interaktivní vodní zahrady v Polsku. Zde se můžete cákat, stříkat a lít vodu, jak chcete, abyste snadněji pochopili složité zákony vědy.
„Když na počátku světa Pán nebe a země stvořil Opavské hory, byly ploché jako šedá ledová rovina. Pán se na ně podíval a zarmoutil se, protože nebyly krásné. Tři dny a noci přemýšlel, jak je zkrášlit, až si najednou povšiml divokých výhonků břečťanu, révy a jemného svlačce vinoucích se okolo. Vzal do ruky dláto a začal do skály vyřezávat jemně ohnuté, vlnící se lodyhy rostlin pnoucí se do nebe. Vyřezával dlouho, dokud nebyl vyčerpaný, otřel si pot z čela a odložil dláto. Pak začalo pršet a pršelo sedm dní a sedm nocí, dokud se vyřezané tvary nenaplnily vodou. Tak zřejmě vznikly řeky a potoky Opavských hor, které dodnes plynou rychlým proudem.“