Slide background
Slide background
Slide background

PARK ŽIVLŮ
Zveme vás, milí, starší i mladší průzkumníci, do Parku živlů, kde je možné experimentovat, poznávat zákony přírody a v labyrintu najít cestu poznání.

„Na jednom ze svahů Opavských hor bylo zvláštní místo. Potkávaly se tam čtyři živly. Vyjící vítr bodl v jasné nebe a potok svými vodami zalil oheň, který se s jasnými syčícímí jazyky plížil pryč ze země. Prý se tam pod rouškou noci lidé vkrádali a kradli tenké stuhy ohně, které pak nosili do svých domovů.
Uplynula století a kmen Rosenau vzbuzující strach zmizel, stejně jako mizí noční můra. Pak se objevili jiní panovníci. V Opavské zemi vládly rody rytířů a knížat, magnáti, bohatí měšťané, avšak zůstaly po nich jen vzpomínky, které rozfoukal vítr mezi horské štíty.

Ve skutečnosti této starodávné zemi stále vládnou čtyři živly:
- Země - matka všech stvoření
- Voda - nezbytná pro život
- Vzduch - v něm se šíří zvuk
- Oheň - dává teplo a světlo, bez něho by byl svět mrtvý“