Slide background
Slide background

ZNÁTE LEGENDU ZTRACENÉHO MĚSTA ROSENAU?


Před mnoha staletími, v dolině Zámeckého potoku pod Vrchem svatého Rocha, se nacházelo velké, hradbami obklopené město Rosenau. Nikdo nevěděl jak vzniklo. Jedna z pravěkých pověstí tvrdí, že jednoho dne sem dorazil germánský kmen prchající před křesťanstvím z jihu...

Obyvatelé Rosenau žili z obchodu, protože zde procházela jedna z cest spojujících severní skandinávské a středomořské země. Obchodování obyvatelům přineslo velké výhody, město rostlo a bylo větší a bohatší. I přes to, že obyvatelé Rosenau nebyli bojovní lidé, vzbuzovali strach v nově příchozích a v obyvatelích v okolí. Téměř každou noc, kdy okolní lesy a pole osvětloval pouze mlhavý měsíc, se v Rosenau otevřely brány. Ve světle pochodní mířili obyvatelé města na okolní kopce, aby zde uctívali neznámé síly. Noční klid rušilo praskání ohně a modlitby, kterými uctívali svého boha. Rituál končil za úsvitu, kdy první sluneční paprsky rozjasnily nebe...

V době, kdy Rosenau po nočních obřadech upadalo do spánku, obyvatelé okolních měst vycházeli z domovů. Tehdy se jim vyjevila tajemství Rosenau. Kopce byly pokryty kůly, na kterých v utrpení umírali křesťanští poutníci, kteří přijeli z Byzantionu a z Říma... Čas běžel dál. Obchod v Rosenau vzkvétal a jeho obyvatelé si za dne užívali života a pod rouškou noci uctívali démonické síly. Ale jednoho letního rána na spící město přišla apokalypsa. Zahřměla nebesa skrytá pod rouškou černých mraků, zvedl se silný vítr a země se otřásla. Obrovské věže a hradby začaly praskat a ničit hříšný lid. Blesky šlehaly z šedivého nebe. Země pod městem se rozestoupila a pohřbila město s veškerou jeho nekalostí a obyvateli. Nikdo nepřežil...

Katastrofu města Rosenau přijali místní lidé s úlevou. Konečně Gołęszyce nebo Lupiglaa (není jisté, který z těchto slovanských kmenů obýval oblast Prudníku) byli schopni opustit ochranné hrady v okolí Okopové hory s vědomím, že z Rosenau jim už nic nehrozí. Dokud byla vzpomínka na Rosenau stále živá, snažili se lidé co nejrychleji zničit poslední zříceniny města. Nikdo se neodvážil toto místo obnovit...

Ze země byly často vykopávány otesané kameny a rezavé předměty. Říká se, že pasáček našel v údolí na místě, kde kdysi město stálo, značné množství zlata. Proto se tomuto místu říká Zlatá jáma. Legenda praví, že o hezkém velikonočním ránu je možné slyšet zvuky přicházející z místa, kde kdysi bylo Rosenau. Proslýchá se, že některým se podaří spatřit i věže zničeného města.