Slide background

PROVOZNÍ ŘÁD


S ohledem na bezpečnost zákazníků parku „Rosenau - Ztracené město“ (dále jen jako Park) prosíme, přečtěte si a postupujte podle těchto předpisů.

1.Děti se v oblasti Parku mohou pohybovat pouze pod dohledem rodičů nebo opatrovníků.
2. Děti a mládež v organizovaných skupinách se v oblasti Parku mohou pohybovat pouze pod dohledem učitelů nebo opatrovníků.
3. Je zakázáno vnášet do areálu Parku jakékoliv jídlo a pití.
4. Pracovníci parku nenesou odpovědnost za předměty ponechané v Parku.
5. V oblasti Parku je možné pobývat pouze v úředních hodinách.
6. Zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty.
7. Je zakázáno přinášet do Parku střelné zbraně nebo jiné nebezpečné předměty (nože, řetězy, boxery, atd.)
8. V oblasti Parku je zakázáno jezdit na skateboardech a kolečkových bruslích jakéhokoli druhu.
9. Při využívání atrakcí Parku je zakázáno jíst a pít.
10. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou využívat atrakcí Parku pouze pod dohledem rodičů nebo opatrovníků.
11. Osoby pobývající v Parku nemohou svým jednáním ohrožovat život či zdraví své nebo jiných osob.
12. Osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek je zakázáno využívat atrakcí Parku.
13. Je zakázané znečišťovat terén Parku. Zachovejte čistotu a použité láhve vhazujte do kontejnerů na odpady.
14. Zákaz ničení zeleně (trávy, stromů a keřů) v oblasti Parku.
15. Ničení infrastruktury Parku je zakázáno pod hrozbou trestu.
16. V oblasti Parku je přísný zákaz kouření mimo vyznačené prostory.
17. Dodržujte předpisy o požární ochraně. Zvláště je zakázáno zakládání ohně.
18. Je třeba si uvědomit, že při používání atrakcí Parku, stejně jako při provozování jiných rekreačních sportů, může dojít k úrazu. Přijetím těchto pravidel dává návštěvník najevo, že si je vědom tohoto rizika.
19. Některé z atrakcí Parku mohou vážně ovlivnit stav návštěvníka a jsou označeny náležitými kontraindikacemi.
20. K využívání atrakcí Parku může dojít pouze se souhlasem zaměstnance parku. Je zakázáno používat atrakcí a zařízení proti jejich zamýšlenému účelu.
21. Osoby nacházející se v oblasti Parku nemohou rušit pracovníky Parku.
22. Je zakázáno používat atrakce neshodně s jejich určením a zejména je zakázáno šplhání, přílišné přibližování a opírání se o zařízení.
23. Pravidla užívání koupaliště, bazénu, půjčovny vodních vybavení, loviště, lanového parku a kluziště stanoví samostatné řády.