NASZE OBIEKTY
Slide background

Regulamin Parku ROSENAU


Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów Parku "Rosenau - Zaginione Miasto" - zwanego dalej Parkiem, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

1. Dzieci mogą przebywać na terenie Parku wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów.
2. Dzieci i młodzież w grupach zorganizowanych, mogą przebywać na terenie Parku tylko pod nadzorem nauczycieli bądź opiekunów.
3. Zabrania się wnoszenia na teren Parku wszelkiego rodzaju napojów i jedzenia.
4. Na terenie Parku przebywać można wyłącznie w godzinach jego otwarcia.
5. Zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt.
6. Na teren Parku zabrania się wnoszenia broni palnej lub innych niebezpiecznych przedmiotów (noży, łańcuchów, kastetów, itp.)
7. Na terenie Parku zabrania się jeżdżenia na deskorolkach oraz na wszelkiego rodzaju wrotkach.
8. Podczas korzystania ze wszystkich atrakcji Parku zabrania się jedzenia i picia.
9. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą korzystać z atrakcji Parku wyłącznie pod kontrolą rodziców, lub opiekunów.
10. Osoby znajdujące się na terenie Parku nie mogą swoim zachowaniem, stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub innych osób.
11. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających zabrania się korzystania się z atrakcji Parku.
12. Zabrania się zaśmiecania terenu Parku. Prosimy o zachowanie czystości, a zużyte butelki i opakowania prosimy wyrzucać do pojemników na śmieci.
13. Zabrania się niszczenia zieleni (trawy, drzew i krzewów) na terenie Parku.
14. Niszczenie infrastruktury Parku jest zakazane pod grośbą odpowiedzialności karnej.
15. Na terenie Parku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów poza wyznaczonymi strefami.
16. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. W szczególności zabrania się wzniecania ognia.
17. Korzystając z atrakcji Parku należy mieć świadomość, iż jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu istnieje ryzyko doznania urazu. Osoba akceptująca treść regulaminu podejmuje to ryzyko.
18. Niektóre z atrakcji na terenie Parku mogą silnie oddziaływać na odwiedzającego i są oznaczone odpowiednimi przeciwwskazaniami.
19. Korzystanie z atrakcji Parku może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody pracownika Parku. Zabrania się korzystania z atrakcji i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.
20. Osoby znajdujące się na terenie Parku nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.
21. Zabrania się korzystania z atrakcji niezgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności wspinania się, podchodzenia zbyt blisko, opierania się o sprzęt.
22. Zasady korzystania z kąpieliska wodnego, basenu, wypożyczalni sprzętu wodnego, łowiska, parku linowego, określają oddzielne regulaminy.