NASZE OBIEKTY
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Regulamin basenu


I. Ogólne zasady korzystania z pływalni:
1. Pływalnia jest czynna codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00
2. Wszystkie osoby korzystające z Pływalni i jej urządzeń zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem Pływalni oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień.
3. Uprawnionymi do korzystania z Pływalni są osoby posiadające ważne bilety wstępu
4. Każdy uczestnik korzystający z basenu jest zobowiązany przed wejściem do opłukania ciała pod natryskiem
5. Po skorzystaniu w trakcie pływania z WC, przed ponownym wejściem do wody należy bezwzględnie umyć ciało pod natryskiem
6. Na terenie pływalni obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy; dla kobiet- jetno lub dwuczęściowy; dla mężczyzn – elastycznie przylegające do ciała kąpielówki typu spodenki lub slipki. Osoby posiadające długie włosy powinny mieć je spięte
7. Dzieci w wieku do 3 lat obowiązkowo powinny mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli
8. Na terenie Pływalni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających
9. Zabrania się wnoszenia na teren Pływalni napojów i środków kosmetycznych lub higienicznych w opakowaniach szklanych
10. Grupy zorganizowane wpuszczane są na teren pływalni wyłącznie pod opieką instruktora pływania lub uprawnionego opiekuna
11. Dzieci w wieku do 10 lat mogą przebywać na terenie Pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich
12. Zabrania się korzystania z Pływalni osobom, których oznaki wskazują na: choroby skóry, grzybicę, brodawice, rumień żółty, itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, uczulonym na środki odkażające wodę, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie, a także osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
13. Osoby niepełnosprawne korzystają z Pływalni wyłącznie z opiekunem
14. Instruktorzy pływania oraz opiekunowie grup zorganizowanych są odpowiedzialni za utrzymanie dyscypliny i przestrzeganie regulaminu Pływalni przez wszystkich członków grupy
15. Prowadzący zajęcia z grupami zorganizowanymi zobowiązani są do złożenia wykorzystanego sprzętu po zajęciach w wyznaczonych miejscach
16. Na pływalni i w innych pomieszczeniach użytkowych obiektu obowiązuje zachowanie ciszy, porządku i czystości
17. Zabrania się prowadzenie na basenie działalności gospodarczej z zakresu pływania osobom, które nie posiadają uprawnień trenera lub instruktora pływania

II ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Nad bezpieczeństwem pływających lub ćwiczących w wodzie czuwają dyżurujący Ratownicy WOPR
2. Za zapewnienie bezpieczeństwa pływających w grupach zorganizowanych odpowiedzialni są prowadzący zajęcia trenerzy, instruktorzy lub inni uprawnieni opiekunowie grup
3. Liczba uczestników zajęć na jednego uprawnionego prowadzącego nie może przekroczyć 15 osób
4. Grupy zorganizowane nie mogą uczestniczyć w zajęciach na basenie bez trenera, instruktora lub innego uprawnionego prowadzącego opiekuna grupy.
5. Wszyscy pływający i ćwiczący w wodzie oraz przebywający na terenie Pływalni zobowiązani są do podporządkowania się nakazom dyżurujących Ratowników WOPR
6. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych osób przebywających na basenie, a w szczególności zabrania się:
a) Wchodzić do wody bez zezwolenia
b) Biegać po chodnikach otaczających nieckę basenu
c) Wpychać do wody innych uczestników zajęć
d) Pływać w poprzek basenu podczas zajęć ogólnodostępnych
e) Wykonywać skoków „na główkę” z bocznych ścian basenu i na płytkiej stronie niecki
f) Pozostawiać w wodzie używany sprzęt do ćwiczeń podczas nauki lub udoskonalenia pływania (np. deski),
g) Zanieczyszczać w jakikolwiek sposób wodę w basenie
7. Organizacja pływania:
a) Na basenie obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów pływackich
b) Podczas zajęć ogólnodostępnych tory skrajne 1 i 10 są dla osób słabo pływających
c) Tory 2 i 9 dla osób pływających rekreacyjnie
d) Tory 3 do 8 dla pływających sportowo
e) Skoki „na główkę” dozwolone są wyłącznie z krawędzi basenu po stronie głębokiej, po wyrażeniu zgody przez ratowników WOPR
8. Sygnały dźwiękowe stosowane na basenie:
a) Trzykrotny dźwięk dzwonu lub gwizdka – oznacza koniec zajęć i obowiązek opuszczenia niecki basenu
b) Wielokrotny dźwięk dzwonu lub gwizdka – oznacza wystąpienie zagrożenia opuszczenia niecki basenu
c) Uprawnionym do stosowania sygnałów dźwiękowych są wyłącznie dyżurujący Ratownicy WOPR
9. Uczestniczący w zajęciach na basenie powinni niezwłocznie zgłaszać dyżurującemu Ratownikowi informacje o skaleczeniach, urazach i wypadkach znajdujących się w wodzie lub hali pływalni

III ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PŁYWALNI
1. Znalezione przez personel rzeczy na terenie Pływalni, pozostawione lub zagubione przez korzystających z basenu można odebrać w recepcji hotelu. Okres przechowywania znalezionych rzeczy wynosi 30 dni od daty znalezienia

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI WODNEJ
I Postanowienia ogólne:
1. Zjeżdżalnia wodna jest integralną częścią Pływalni i obowiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego oraz niniejszego Regulaminu
2. Przed skorzystaniem ze zjeżdżalni wodnej należy zapoznać się z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania ze zjeżdżalni.
3. Ze zjeżdżalni wodnej mogą korzystać wyłącznie osoby umiejące pływać.
4. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni zobowiązane są do podporządkowania się wskazówkom, poleceniom i nakazom ratowników WOPR
5. Nie jest dozwolony zjazd w zegarkach, łańcuszkach, kolczykach, z ostrymi przedmiotami, itp.
6. Po zjeździe należy natychmiast opuścić miejsce lądowania
7. Zauważone w trakcie zjazdu usterki należy zgłosić dyżurującemu ratownikowi WOPR
8. W trakcie zjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się
9. Zabrania się biegania po schodach wieży zjeżdżalni oraz zmuszania innych użytkowników do wykonywania zjazdu
10. Osobom korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji, które mogłyby spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia osób korzystających ze zjeżdżalni.

II Regulamin korzystania ze zjeżdżalni wodnej:
1. Zabrania się ślizgów w pozycjach:
- „głową w dół”
- „na stojąco”
- „na brzuchu”
- „na stopach”
- „na kolanach”
2. Ślizg należy wykonać w pozycji leżącej na plecach, nogami w kierunku zjazdu
3. Podczas zjazdów zabrania się:
- zjazdów grupami
- zatrzymywania się i stawania w zjeżdżalni
4. Przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze płynie woda. Zjazd na sucho grozi uszkodzeniem ciała i jest surowo wzbroniony.
5. Niewskazane jest korzystanie ze zjeżdżalni osobom z poważniejszymi schorzeniami serca i układu krążenia oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia
6. Zabronione jest samodzielne (bez opiekuna) korzystanie ze zjeżdżalni dzieciom powyżej 10-ciu lat
7. Oczekiwanie na zjazd ok. 40 sek.
8. Zejście schodami jest dozwolone jedynie przy barierce
9. Po wejściu na podest startowy należy zająć właściwą pozycję zjazdową (usiąść nogami w kierunku jazdy lub położyć się w rurze na plecach, także nogami w kierunku jazdy).
10. W celu rozpoczęcia zjazdu należy odepchnąć się rękami od bocznych ścian zjeżdżalni wodnej
11. Po wykonaniu ślizgu należy niezwłocznie zrobić miejsce następnemu użytkownikowi zjeżdżalni