NASZE OBIEKTY
Slide background
Slide background
Slide background

Regulamin parku linowego


1. Wejście na platformy w Parku Linowym i wykonywanie na nich jakichkolwiek czynności może mieć miejsce tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem, zakupie biletu, odbyciu szkolenia instruktażowego i dopuszczeniu przez instruktora.
2. Podczas przechodzenia przez Park Linowy należy zachowywać się spokojnie, nie skakać po przeszkodach, nie biegać, nie hałasować. W każdym czasie należy zachować i najwyższą ostrożność.
3. Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
4. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
5. Uczestniczyć w programie mogą osoby, które spełniają następujące kryteria:
  minimalna wzrost: 130 cm
  minimalny wiek: 8 lat
  maksymalna waga: 130 kg
Uczestnicy do 18-stu lat muszą mieć towarzystwo osoby starszej. Jedna osoba dorosła może doglądać maksymalnie 10 osób do 18 lat lub maks. 3 osoby młodsze niż 13 lat, u których jest zalecana asysta dorosłej osoby przy asekuracji.
6. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych środków mogących mieć wpływ na prawidłową pracę organizmu ludzkiego. Na terenie Parku Linowego zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie alkoholu i palenie tytoniu.
7. Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.
8. Po sprawdzeniu przez instruktora założonego sprzętu asekuracyjnego nie wolno przy nim nic zmieniać.
9. W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonża wraz z karabinkami, rolka i kask.
10. Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio ją zabezpieczyć lub zdjąć całkowicie tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić instruktora o noszonej biżuterii i innych rzeczach, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo korzystania z Parku Linowego (dotyczy to także urządzeń/elementów medycznych i innych użytecznych, jak np. aparaty słuchowe etc.).
11. Osoby o długich włosach zobowiązane są do spięcia ich w kucyk lub schowania pod kask.
12. Rolkę zakładamy wyłącznie na liny oznaczone kolorem czerwonym, a karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać do rolki zamkami w dwie przeciwne strony.
13. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty. Podczas przejścia przez Park Linowy lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami uczestnika.
14. Po dojściu do platformy należy przepiąć się do kolejnej liny asekuracyjnej z czerwona opasą na jej początku lub pętli oznaczonej kolorem czerwonym. Przepinanie musi bezwzględnie przebiegać pojedynczo tzn. najpierw wypinamy pierwszy karabinek z rolki i wpinamy do czerwonej pętli, a dopiero potem wypinamy drugi karabinek i ściągamy rolkę, którą zakładamy na linę asekuracyjną kolejnej przeszkody i wpinamy do niej luźny karabinek. Następnie odpinamy karabinek z czerwonej pętli i wpinamy go do rolki. Jest to podstawowa zasada bezpieczeństwa według której nie może dojść do sytuacji w której uczestnik w jednym momencie ma wypięte dwa karabinki z lin lub pętli asekuracyjnych.
15. Podczas przepinania się w jednym momencie można dotykać tylko jednego karabinka.
16. Wpinając się do pętli wokół drzewa należy zwrócić uwagę na to, aby karabinek był wpięty zamkiem na zewnątrz.
17. W przypadku nietypowych przejazdów należy wpiąć karabinki w punkty asekuracyjne w sposób prezentowany na tabliczkach informacyjnych.
18. Podczas poruszania się po przeszkodach nie dotykamy rękoma lin stalowych.
19. Przed wejściem na kolejną przeszkodę należy ponownie sprawdzić poprawność założenia asekuracji.
20. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić instruktorowi lub innej osobie z personelu Parku wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego wyposażenia Parku Linowego, jak i co do własnego samopoczucia i innych niepokojących objawów.


Regulamin dla dzieci 3-13 lat

1. Wstęp na trasę linową jest możliwy jedynie po zakupieniu biletu.
2. Zakup biletu uprawnia do zabawy w parku DINOPARK bez limitu przejść i czasu w trakcie jednego dnia.
3. Minimalny wiek to 3 lata, maksymalny wiek to 13 lat.
4. Podczas przechodzenia trasy należy zachować spokój NIE SKAKAĆ po przeszkodach, nie biegać, nie przeszkadzać innym uczestnikom.
5. Zabrania się wspinania na siatki zabezpieczające oraz drewniane domki.
6. Przed wejściem na trasę parku należy opróżnić kieszenie, ściągnąć biżuterię, smycz itp.
7. Zabrania się wnoszenia na trasę parku jedzenia i picia oraz telefonów komórkowych.
8. Trasę należy pokonywać tylko w jednym oznakowanym kierunku.
9. W przypadku odpadnięcia do siatki asekuracyjnej należy niezwłocznie wezwać obsługę parku DINOPARK.
10. Na terenie parku DINOPARK zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie alkoholu i palenie tytoniu.
11. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić instruktorowi lub innej osobie z personelu Parku wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, zarówno, co do stanu technicznego wyposażenia Parku Linowego, jak i co do własnego samopoczucia i innych niepokojących objawów.
12. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.