Projekt pn. Rozwój zintegrowanego przestrzennie regionalnego produktu turystycznego z wykorzystaniem najnowszych technologii w firmie Hotele Gorzelanny Sp. z o.o. Sp. K. w Pokrzywnej.

Wartość projektu: 5 461 642,80 zł
Dofinansowanie: 1 998 162,00 zł
Nr wniosku o dofinansowanie: RPOP.02.01.03-16-0030/16

Projekt składa się z dwóch komponentów - polega on na rozbudowie bryły ośrodka wypoczynkowego Chrobry o kryty basen rekreacyjny o wymiarach niecki 11,0 x 8,5 m (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) oraz rozwinięcie kompleksowej oferty Parku Edukacji i Rozrywki "Zaginione Miasto Rosenau" poprzez wyposażenie istniejącego odkrytego, pełnowymiarowego basenu pływackiego w dwie wielkogabarytowe zjeżdżalnie wodne oraz Wodny Plac Zabaw dla najmłodszych odbiorców.
Zasadniczym celem operacji jest rozwój świadczonego przez nas spektrum usług o charakterze turystyczno-rekreacyjno-sportowym. Dysponując szerokim i urozmaiconym zapleczem materialnym dla prowadzenia działalności dostrzegamy potrzebę nieustannego doskonalenia oferty w taki sposób, aby na odpowiednim poziomie zaspokoić zmieniające się i rosnące potrzeby odbiorców. W przeciągu ostatnich lat zrealizowaliśmy szereg inwestycji mających na celu rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej oraz infrastruktury dla efektywnego i satysfakcjonującego spędzania czas wolnego. Projekt opierając się na tym potencjale rozwija go i uzupełnia sprawiając, że prezentowana na rynku oferta trafić będzie mogła do jeszcze szerszego grona turystów krajowych i zagranicznych odwiedzających region Opolszczyzny.


Firma
Hotele Gorzelanny
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa
Pokrzywna 76, 48-267 Jarnołtówek
NIP: 7532437273


Zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe, z dnia: 24.04.2017r.

Dotyczy: wykonania robót budowlanych stan "pod klucz" polegających na budowie, w obrębie istniejącego basenu, wieży startowej i kostrukcji wsporczych dla dwóch zjeżdżalni wodnych oraz rozbudowie istniejącego brodzika wraz z instalacjami wodociągowymi w sposób umożliwiający montaż elementów wodnego placu zabaw.

Pobierz
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2.1.3/2/4/2017 z dn: 24.04.2017

Pobierz
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 2.1.3/2/4/2017 z dn: 24.04.2017

Pobierz
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2.1.3/2/4/2017 z dn: 24.04.2017

Pobierz
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 2.1.3/2/4/2017 z dn: 24.04.2017

Pobierz
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 2.1.3/2/4/2017 z dn: 24.04.2017

Pobierz


10.05.2017 Ogłoszenie wyników postępowania (Pobierz)Zapytanie ofertowe, z dnia: 26.04.2017r.

Dotyczy: wykonania robót budowlanych stan "pod klucz" budowy krytego basenu. Inwestycja polegać będzie na wybudowaniu przy istniejącym budynku ośrodka wypoczynkowego "Chrobry" krytego basenu w miejscowości Pokrzywna nr 70,71, powiat nyski, województwo opolskie.

Pobierz
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2.1.3/1/4/2017 z dn: 26.04.2017

Projekty: technologia basenowa, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne (Pobierz)

Pobierz
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2.1.3/1/4/2017 z dn: 26.04.2017

Pobierz
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 2.1.3/1/4/2017 z dn: 26.04.2017

Pobierz
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 2.1.3/1/4/2017 z dn: 26.04.2017

Pobierz
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 2.1.3/1/4/2017 z dn: 26.04.2017

Pobierz


12.05.2017 Ogłoszenie wyników postępowania (Pobierz)Zapytanie ofertowe, z dnia: 17.11.2017r.

Dotyczy: zakupu wyposażenia wodnego placu zabaw, zjeżdżalni typu Wahadło oraz zjeżdżalni typu Anakonda.

Pobierz
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 02.01.03/1/11/2017 z dn: 17.11.2017

Pobierz
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 02.01.03/1/11/2017 z dn: 17.11.2017

Pobierz
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 02.01.03/1/11/2017 z dn: 17.11.2017

Pobierz
Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 02.01.03/1/11/2017 z dnia 17.11.2017

Pobierz
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 02.01.03/1/11/2017 z dnia 17.11.2017

Pobierz
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 02.01.03/1/11/2017 z dnia 17.11.2017

Pobierz
Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr 02.01.03/1/11/2017 z dnia 17.11.2017

Pobierz


21.12.2017 Ogłoszenie wyników postępowania (Pobierz)Zapytanie ofertowe, z dnia: 19.04.2018r. (ZMIANA z dnia 22.04.2018 dotycząca zapisów punktu 7.6.2)

Dotyczy: zakupu wyposażenia basenu.

Pobierz
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 2.1.3/1/4/2018 z dnia 19.04.2018

Pobierz
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2.1.3/1/4/2018 z dnia 19.04.2018

Pobierz
Załącznik nr 3 (wzór umowy) do zapytania ofertowego nr 2.1.3/1/4/2018 z dnia 19.04.2018

Pobierz


8.05.2018 Ogłoszenie wyników postępowania (Pobierz)