Projekt pn. Gruntowna modernizacja energetyczna ośrodka wypoczynkowego Chrobry w Pokrzywnej.

Wartość projektu: 4 595 387,30 zł
Dofinansowanie: 1 139 930,29 zł
Nr wniosku o dofinansowanie: RPOP.03.04.00-16-0013/16

Projekt polega na przeprowadzeniu prac budowlanych i instalacyjnych w zakresie głębokiej termomodernizacji budynku Ośrodka Wypoczynkowego Chrobry, obejmujących oprócz zapewnienia odpowiedniej izolacyjności przegród nieprzezroczystych również modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Przedsięwzięcie uzupełnione zostanie o wymianę wyeksploatowanego źródła ciepła o niskiej sprawności w postaci zespołu kotłów węglowych na zespół nowoczesnych kotłów do spalania biomasy oraz o instalację zestawu paneli fotowoltaicznych umożliwiających produkcję energii elektrycznej na potrzeby własne.
Zasadniczym celem realizacji projektu jest osiągnięcie stanu, w którym obiekt Ośrodka Wypoczynkowego Chrobry w Pokrzywnej wymagał będzie możliwie minimalnych nakładów energetycznych dla jego prawidłowego funkcjonowania oraz zapewnienia odpowiedniego komfortu bytowania pracowników i gości. Dzięki zminimalizowaniu zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną z jednej strony zoptymalizowane zostaną koszty ponoszone na utrzymanie obiektu, a z drugiej w radykalny sposób ograniczona zostanie wywierana presja na środowisko.


Firma
Hotele Gorzelanny
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa
Pokrzywna 76, 48-267 Jarnołtówek
NIP: 7532437273


Zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe nr 3.4/1/5/2017, z dnia: 10.05.2017r.

Dotyczy: wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonania robót budowlanych dotyczących termomodernizacji ośrodka wypoczynkowego "Chrobry"

Pobierz
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3.4/1/5/2017, z dnia: 10.05.2017r. - część opisowa

Pobierz
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3.4/1/5/2017, z dnia: 10.05.2017r. - rysunki

Pobierz
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3.4/1/5/2017, z dnia: 10.05.2017r.

Pobierz
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 3.4/1/5/2017, z dnia: 10.05.2017r.

Pobierz
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 3.4/1/5/2017, z dnia: 10.05.2017r.

Pobierz
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 3.4/1/5/2017, z dnia: 10.05.2017r.

Pobierz


26.05.2017 Ogłoszenie wyników postępowania (Pobierz)